Vinarstvo Čuk

Na kratko | Short

Odlična lega njihovih vinogradov in odlična vipavska mikroklima, se izražata v njihovih odličnih vinih.

The excellent position of their vineyards and the excellent Vipava microclimate are expressed in their excellent wines.


Nakup. Buy.

 

Kmetija Čuk se nahaja v vasi Velike Žablje v Vipavski dolini. Na njihovi kmetiji se ukvarjajo s sadjarstvom, zelenjadarstvom ter z vinogradništvom in vinarstvom, ki je njihova glavna usmeritev. Z vinogradništvom so se ukvarjali že njihovi predniki. Njihovi vinogradi ležijo na južnem pobočju Vipavske doline nad vasjo Velike Žablje.Pridelujejo več različnih sort grozdja, tako svetovnih kot avtohtonih. Vinogradi so terasirani kar pomeni veliko sonca. Tla pa lapornata bogata z minerali. Odlična lega njihovih vinogradov in odlična vipavska mikroklima, se izražata v njihovih odličnih vinih.

The Čuk farm is located in the village of Velike Žablje in the Vipava valley. Their farm is engaged in fruit growing, vegetable farming, wine-growing and wine-making, which is their main focus. Their ancestors were already engaged in viticulture. Their vineyards lie on the southern slope of the Vipava valley above the village of Velika Žablje. There are several different grape varieties, both world and indigenous. Vineyards are terraced, which means a lot of sunshine. The soil is rich in minerals with minerals. The excellent position of their vineyards and the excellent Vipava microclimate are expressed in their excellent wines.